آیت الله  دکتر محمد هادی عبدخدایی در مراسم شب عاشورا در جمع خدام حرم مطهر رضوی در دارالحکمه پایداری در راه هدف را درس عاشورا تا قیامت عنوان کرد...
ادامه مطلب