در  تجمع اعتراضی که با حضور جمع کثیری از طلاب و روحانیون حوزه علمیه مشهد و سخنرانی آیت الله دکتر محمد هادی عبد خدایی استاد حوزه و دانشگاه برگزار...
ادامه مطلب