در نشست امروز در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد که با حضو چند تن از نامزدهای انتخابات خبرگان و به هدف میزگرد انتخاباتی برگزار گردید آیت الله دکتر محمدهادی عبدخدایی...
ادامه مطلب