1392
[11] علم الهی و نقش تربیتی ایمان به آن (محمدهادی عبدخدائی), در مشکو‌ة, 1392. [bibtex] [pdf]
1390
[10] قدرت الهی (محمدهادی عبدخدائی), در مشکو‌ة, 1390. [bibtex] [pdf]
1385
[9] فروغ بی پایان: نگاهی از مسیحیت به ساحت مقدس پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم) (محمدهادی عبدخدائی), در مشکو‌ة, 1385. [bibtex] [pdf]
1384
[8] حضور الهی (محمدهادی عبدخدائی), در مشکو‌ة, 1384. [bibtex] [pdf]
1383
[7] قرآن و حدیث: فروغی از اخلاص در مکتب وحی و نغمه های شاعرانه (محمدهادی عبدخدائی), در مشکو‌ة, 1383. [bibtex] [pdf]
[6] رؤیت الهی (محمدهادی عبدخدائی), در پیام جاویدان, 1383. [bibtex] [pdf]
1382
[5] قرآن و حدیث: نگاهی به عرفان اسلامی با الهام از قرآن و عترت علیهم السلام (محمدهادی عبدخدائی), در مشکو‌ة, 1382. [bibtex] [pdf]
1380
[4] شخصیت علمی و سیره عملی در امام رضا علیه السلام: درخشش علم و عصمت در ائمه علیهم السلام (محمدهادی عبدخدائی), در مشکو‌ة, 1380. [bibtex] [pdf]
1379
[3] تقوای سیاسی در نهج البللاغه (محمدهادی عبدخدائی), در مشکو‌ة, 1379. [bibtex] [pdf]
1375
[2] قاعده لاضرر و بهداشت محیط زیست (محمدهادی عبدخدائی), در مطالعات اسلامی, 1375. [bibtex] [pdf]
1374
[1] خیر و شر از نظر آفرینش (محمدهادی عبدخدائی), در مقالات و بررسیها, 1374. [bibtex] [pdf]