بسم الله الرحمن الرحیم
روباه پیر استعمار نغمه ای دگر ساز کرده
هنوز نقشه‌های مکارانه انگلیس در جنگ اول و دوم جهانی در تاریخ مضبوط است. هنوز دسیسه‌های او در فروپاشی کشورهای اسلامی و تشکیل دولت غاصب اسرائیل در خاطره‌ها است. هنوز نقشه‌های شوم انگلیس در غصب فلسطین و آوارگی میلیونها مسلمان از یاد نرفته ، هنوز توطئه تشکیل دولت غاصب اسرائیل و اعلامیه بالفور در تاریخ خاورمیانه ثبت و ضبط است، هنوز قرارداد تحمیلی نفت و سالها به یغما بردن این طلای سیاه هنوز در حافظه‌ها است، هنوز کودتای رضاخان به حمایت انگلستان فراموش نشده است، هنوز آمدن متفقین و ایجاد قحطی در کشورمان به یاد است، هنوز جایگزینی محمدرضا پهلوی بجای پدر و تجاوزات پنجاه و چند ساله او و پدرش فراموش نشده، هنوز پیمان دفاعی بغداد که سبب اصلی شهادت شهید نواب صفوی و یاران او بود، فراموش نگشته، و هنوز ثوره عشرین عراق و هزاران جنایتی که انگلیس در هند و افغانستان آفریده در خاطره تاریخ وجود دارد.
ملت بیدار ایران و کشورهای اسلامی با این سابقه ننگین انگلستان از نام او تنفر دارند، چه رسد به اینکه آمادگی پذیرش گفتار رسانه او را داشته باشند. انگلستان و رسانه‌های استعماری او بدانند با این پرونده جنایت بار هر چه رسانه‌های انگلیسی در مورد بزرگان علما و شخصیتهای برجسته ایران بدگوئی کنند علاقه و اعتماد ملت ما بدانها بیشتر می‌شود. انگلیس باید بداند نام او برای همیشه سیاه و خط خورده است و با وجود رهبری فرزانه هر توطئه‌ای برملا می‌گردد و هر فتنه‌ای خاموش می‌شود و اطمینان داشته باشد که ملت شریف ایران هیچگونه عامل نفوذی را نمی‌پذیرد و همراز و معتمدی جز خدا و پیامبر و مومنان ندارد که قرآن کریم می‌فرماید : وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ اللّهِ وَلاَ رَسُولِهِ وَلاَ الْمُؤْمِنِين وَلِيجَةً

محمد هادی عبدخدائی

 

۵/۱۲/۹۴