نام کتاب: الگوها و اسوه ها (داستانهایی ااز سیرۀ اقتصادی رسول اکرم و دخت گرامی ایشان (صلوات الله علیهما)

نویسنده : آیت الله دکتر محمدهادی عبدخدایی

مختصری از پیشگفتار کتاب:

انسان در مسیر زندگی خویش اضافه بر نیاز به رهنمودها و هدایت ها ، نیازمند الگوها و اسوه هایی است که ارزش های دینی و اخلاقی را برای او ملموس سازند و راه عملی آن ها را نشان داده و کاربردی کنند. از این رو قرآن کریم همراه با بیان حقایق و معارف الهی واخلاقی الکوهای عملی را نیز معرفی می کند و بارها در لا به لای شرح زندگانی آنان به عالی ترین موضوعات اعتقادی و تربیتی می پردازد.

در فرهنگ اسلامی وجود مقدس رسول اکرم (ص) و جانشینان والا مقام او ، هم بهترین اسوه و مقتدا برای انسان ها و جوامع بشری به ویژه جامعه اسلامی هستند. قرآن کریم می فرماید: “لَقَد کانَ لَکُم فی رَسولِ اللهِ اُسوَةٌ حَسَنَةٌ” از این رو شایسته است جامعه اسلامی با سیرۀ پیامبر (ص) و خاندان پاک او آشنا شده و آن را سرمشق زندگی خود قرار دهند.

از آنجا که مسائل اقتصادی و مالی از مسائل مهم جامعۀ کنونی ما می باشد و فرهنگ نقش مهمی در اقتصاد سالم دارد و رهبر فرزانۀ انقلاب سال ۱۳۹۳ را سال اقتصاد و فرهنگ نامیده اند. در این نوشتار کوشیدیم با استناد به آیات مقدسه قرآنی و منابع روایی و تاریخی داستانهایی از زندگی اقتصادی رسول اکرم (ص) و نیز چند صفحه از زندگی شکوهمند دخت بزرگوارش در همین زمینه آورده شود و برای تاکید بر اصالت آنها با پرهیز از داستان پردازی فقط آنچه در نص روایات آمده است در اختیار خوانندگان قرار گیرد و در برخی از موارد تنها اشارات و توضیحات مختصری به صورت جداگانه ارائه می گردد.

امید است جامعه اسلامی ما با استفاده از سیره و روش اهل بیت وارستۀ او بتواند به عالی ترین شکوه معنوی و دنیوی خود برسد و با استفاده از زندگی و تعالیم ایشان از رشد و توسعۀ فرهنگی و اقتصادی همراه با عدالت و نزاهت کامل برخوردار شود.

 

1389