در نشست امروز در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد که با حضو چند تن از نامزدهای انتخابات خبرگان و به هدف میزگرد انتخاباتی برگزار گردید آیت الله دکتر محمدهادی عبدخدایی در زمینه هدف مجلس خبرگان فرمود: مهم ترین وظیفه مجلس خبرگان تعیین رهبر در شرایطی است که کشور نیازمند آن باشد و وجود این مجلس باعث خواهد شد که دشمن هیچ گاه امیدوار به نابودی حاکمیت اسلامی نباشد. در زمان رحلت امام (ره) گروهی از دشمنان امیدوار بودند با فوت رهبر انقلاب در این نظام تزلزل به وجود آمده و نابود شود اما مجلس خبرگان با انجام وظیفۀ خود و انتخاب مقام معظم رهبری آن ها را مأیوس کرد. از این رو ضرورت تشکیل این مجلس به عنوان پشتوانه نظام امری مشخص است.

ایشان افزود : در قانون اساسی در اصل ۱۱۱ به صورت بسیار زیبا که هم پیام حقوقی و هم پیام اخلاقی دارد وظایف مجلس خبرگان روشن شده است : اصل‏ یکصد و یازدهم می گوید: هر گاه‏ رهبر از انجام‏ وظایف‏ قانونی‏ خود ناتوان‏ شود یافاقد یکی‏ از شرایط مذکور در اصول‏ پنجم‏ و یکصد و نهم‏ گردد، یا معلوم‏ شود ازآغاز فاقد بعضی‏ از شرایط بوده‏ است‏، از مقام‏ خود بر کنار خواهد شد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ عهده‏ خبرگان‏ مذکور در اصل‏ یکصد و هشتم‏ می‏ باشد.

این اصل به روشنی در کنار رعایت اخلاق وظایف خبرگان را روشن کرده است.

سپس ایشان به ویژگی های لازم برای رهبری که عبارت از فقاهت، عدالت و تدبیر و سیاست است اشاره کرد و فرمود: رهبر و مقام ولایت فقیه باید اولا فقیه مطلق باشد و علاوه بر آن فردی با تقوا و عادل بوده و و با توجه به آیه شریفه که “وقفوهم انهم مسئولون”بداند در پیشگاه الهی مسئول است لذا از هر امر خلاف خواست الهی بپرهیزد علاوه بر اینها باید دارای سیاست و تدبیر  و آگاه به امور زمان باشد. از این رو خبرگان که قرار است این ویژگی ها را در رهبر احراز کنند نیز باید از این ویژگی ها برخوردار باشند. در شرایط فعلی نیز مقام رهبری انصافاً و بدون هیچ گونه اغراق دارای این شرایط است و نشان آن این است که ایشان سالها در مقام رهبری مملکت و نظام را علی رغم وجود کارشکنی ها و حمله های بیگانگان  توانسته اند مدیریت و هدایت کند.

آیت الله دکتر عبدخدایی در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان مبنی بر اینکه آیا مقام ولایت فقیه انتصابی است یا انتخابی و نقش مقبولیت در آن چست فرمود: اصل ولایت و حاکمیت تنها از آن خداست اما مطابق اراده الهی اعمال حاکمیت توسط انسان صورت می گیرد که یا به صورت مقام نبوت و یا امامت از جانب خداوند منصوب می شود. در زمان غیبت نیز بر اساس روایات خواست الهی آن است که فقیه جامع شرایط مسئولیت حاکمیت بر مردم را به عهده بگیرد گرچه میان فقها و مقام نبوت و امامت تفاوت بسیار است و همه علمای ما خاک پای معصومین هستند و قابل مقایسه با ایشان نمی باشند تنها می توانند عدالت را در خود ملکه کنند. اما از سوی دیگر این حاکمیت باید با مقبولیت مردم نیز همراه شود. درست مانند آن که پزشکی بسیار متخصص باشد اما اگر مردم او را نشناسند یا شناخته نشود هیچ کس از تخصص او استفاده نمی کند. از این رو در جهت تأمین این مقبولیت مجلس خبرگان وظیفه شناختن و معرفی مقام ولایت فقیه را دارد.